Tomas Lundgren Erfaren, meriterad och kreativ byråplanner

Tomas Lundgren - INFO

Bakgrund: Erfaren planner och kommunikationsstrateg med bakgrund från både byrå- och kundsidan


Kunder: DDB, Resco, Cloetta, Plannja, Swedish Match, Schwarzkopf, McDonalds m fl.


Kompetenser: Lång erfarenhet av att uteckla kommunikationsplattformar utifrån förståelse av kundernas faktiska beteende, inte minst i butik


Kontakta mig här →