Robert Dysell Erfaren planner med fokus på den kreativa processen

Robert Dysell - INFO

Bakgrund: Planner och entreprenör med erfarenhet av både byrå- och kundsidan. Grundare av PlannerFed, idag ansvarig planner på Acne advertising och R&D.


Kunder: H&M, Lernia, AGA, Adobe, Maybelline, Stockholm Business Region, Ledarna, Euroline, Semper, Öresundståg, Skånetrafiken.


Kompetenser: Erfaren planner med fokus på att utveckla den kreativa processen så att den löser rätt problem på rätt sätt, inte minst i den digitala världen.


Kontakta mig här →