Mats Levin En av Sveriges mest erfarna planners inom allt som rör finansiella tjänster.

Mats Levin - INFO

Bakgrund: Lång bakgrund och bred erfarenhet som marknadsstrateg inom den finansiella sektorn, med ansvar för bl a varumärke, produktutveckling, marknadsföring och kundrelationer.


Kunder: SEB, Trygg-Hansa, Stadshypotek Bank, Länsförsäkringar, Eurocard och Cap Gemini.


Kompetenser: En av Sveriges mest erfarna planners inom allt som rör finansiella tjänster, med erfarenhet från flera banker och försäkringsbolag. Specialkompetens om hur man når seniora målgrupper och människor med god ekonomi.


Kontakta mig här →