Martin Sjöman Designplanner

Martin Sjöman - INFO

Bakgrund: Industridesigner och Design Management-konsult som skapat en ny roll. Design Planning utvecklar affären utifrån förståelse för kundernas upplevelse av företagets produkter och tjänster.


Kunder: Elekta, Infotrek, KTH, ÅF, även forskning inom Design Management


Kompetenser: Planering, beställning och ledning av designarbete utifrån förståelse om hur kundens upplevelse är kopplad till varumärke och affär.


Kontakta mig här →