Om Oss - PlannerFed Planningnätverk

Planning är förmågan att definiera affärs- och kommunikationsproblem baserade på insikt om målgruppen.

Det som är unikt med planning inom marknadsföring är inte att hitta kundinsikter eller göra målgruppsanalys, det är vi inte ensamma om. Däremot är PlannerFeds styrka att faktiskt rekommendera kommersiellt starka idéer och rekommendationer utifrån det vi lär oss av research, kundservice eller konkurrenter så att företaget kan öka volymer men framförallt stärka marginaler.

PlannerFed är endast ett par år gammalt men våra planners har varit med förr, både på byråer och hos producerande företag. I Sverige eller utomlands. Vår framgång bygger på att vi rekryterar konsulter som kan hantverket planning utöver en djup kompetens som är unik för den personen. Det är oftast en branch men kan också vara en metod.

PF har idag tiotalet konsulter som är anknutna till vårt nätverk. Vi marknadsför och säljer deras tjänster och de marknadsför vårt gemensamma varumärke och mål.

Vårt mål är nämligen att Svenska företag ska bli lika bra beställare som våra svenska byråer är bra på kreativitet.

Planner Fed